Inschrijven

Indien je een beginner bent, is het enkel mogelijk om op de dinsdag een proefles te volgen. Bij aankomst zonder aanmelding wordt de toegang tot de les ontzegd. 

 

Met het verzenden van dit formulier geeft u toestemming aan sportvereniging Demirci Gym Maastricht om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank, om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van sportvereniging Demirci Gym Maastricht (dit geldt enkel voor de maandelijkse lidmaatschappen).


De afschrijving zal maandelijks ongeveer op de 1ste week van de nieuwe maand plaatsvinden (meestal de eerste dag van de nieuwe maand) worden afschreven.

 

LET OP!!!

Na inschrijving kunt u uw lidmaatschap na 3 maanden opzeggen. Met het verzenden van dit formulier gaat u akkoord met een lidmaatschap van 3 maanden, na 3 maanden kunt u het maandelijks opzeggen (let op opzegtermijn van 1 maand).

LET OP!!!

De ouders van kinderen tot 13 jaar kunnen het lidmaatschap voor de kinderen op ieder gewenste moment opzeggen (houdt wel rekening met de 1 maand opzegtermijn)


De inschrijfkosten (eenmalig):

Lidmaatschap volwassenen: €25,00

Lidmaatschap kinderen: €25,00

Rittenkaart volwassenen: €25,00

Rittenkaart kids: €15,00

 

Als u het niet eens bent met de contributie afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.


Als u zich wil uitschrijven dient u dat per mail te doen via: demircigymmaastricht@gmail.com


Ik verklaar met Demirci Gym Maastricht een overeenkomst van lidmaatschap te zijn aangegaan en verplicht mijn maandelijks te voldoen aan de contributiebetaling (dit geldt niet voor een proefles). Ik heb geen medische aandoeningen en/of gebruik geen medicijnen die zodanig van invloed kunnen zijn dat er gezondheidsrisico’s kan ontstaan bij het volgen van de trainingen. Zowel DEMIRCI GYM MAASTRICHT als de trainers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor matëriele of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel.


Ik verklaar hierbij het bovenstaande naar waarheid te hebben ingevuld, het huishoudelijke contributie reglement en de pre-notificatie m.b.t. doorlopende Europese incasso (dit geldt alleen voor de maandelijkse lidmaatschap) van rechtspersoon Sportschool Demirci Gym.


Ik verklaar akkoord te zijn met het nemen van opnames tijdens trainingen en evenementen Deze beelden kunnen gebruik worden voor de website en eventueel social mediapagina’s van Demirci Gym.


Demirci Gym