Algemene voorwaarden

 1. Lidmaatschap
  1. De overeenkomst is voor onbepaalde tijd, en eindigt als een der beide partijen dit opzegt.
   Bij het niet tijdig opzeggen van het lid wordt de overeenkomst stilzwijgend met eenzelfde periode verlengt. Dit geldt alleen bij een maandelijkse betaling. Bij de andere aangeboden betalingsvormen geldt alleen de afgenomen duur. (Zoals een jaar abonnement).
  2. Bij het opzeggen geldt een maand opzegtermijn.
  3. Ook bij tijdelijke opzegging geldt een maand opzegtermijn.
  4. U bent geheel verantwoordelijk voor uw lidmaatschap. Demirci Gym houdt uw aanwezigheid niet bij. Zonder officiële opzegging gaat uw lidmaatschap gewoonweg door.
  5. Trainingstijden kunnen door Demirci Gym ten alle tijden worden gewijzigd, dit zal tijdig worden aangegeven. De sportschool is gesloten op officiële feestdagen. Het tijdperk waarin deze dagen vallen, dienen door het lid normaal te worden voldaan. In de zomerperiode kunnen er aangepaste trainingstijden en dagen van toepassing zijn.
 2. Inschrijfgeld
  1. Het inschrijfgeld bestaat administratiekosten.
  2. Het inschrijfgeld wordt met de eerste SEPA-incasso geïncasseerd
 3. De contributie
  1. Het lesgeld wordt ook voldaan als men om welke reden dan ook, niet aan de activiteiten deelneemt, dit ontheft men niet aan zijn financiële verplichtingen.
  2. Een eventuele verhoging van lesgelden wordt tijdig aangegeven, voordat deze wordt toegepast.
  3. Men dient zorg te dragen voor een probleemloze betaling. Als de betalingen niet zijn ontvangen, om wat voor reden dan ook, dient de betaling zo spoedig mogelijk te worden voldaan.
  4. Bij het niet (tijdig) voldoen van gelden, komt de inning hiervan in handen van een incassobureau. Alle kosten die daaruit voortvloeien, zoals gerechtelijke en/of buitenrechtelijke kosten komen voor rekening van de deelnemer.
 4. Opzegging lidmaatschap
  1. Opzegging van het lidmaatschap door Demirci Gym kan geschieden per direct, en/of als het lid in overtreding van 1 van de huisregels is, en/of als het lid onzedelijk gedrag vertoont.
  2. Opzeggen van het lidmaatschap door het lid kan alleen schriftelijk of email minimaal 1 maand voor het einde van de contractperiode.
  3. Uitschrijven kan alleen schriftelijk. De uitschrijving geldt pas wanneer alle betalingen zijn voldaan, en door beide partijen zijn ondertekend, indien minderjarig ondertekent een ouder of voogd. Het lid kan dus niet telefonisch, sms of andere media zichzelf uitschrijven.
  4. Na opzegging van het lidmaatschap kan het lid geen aanspraak maken op eerdere betaalde inschrijfgelden, lesgelden of andere tegoeden.
 5. Aansprakelijkheid
  1. Het lid is in het bezit van een eigen ziektekostenverzekering.
  2. Demirci Gym is niet aansprakelijk voor gestolen of zoekgeraakte spullen van het lid.
  3. De persoonsgegevens zijn privé en worden niet verstrekt aan derden. Zij worden enkel gebruikt voor administratieve doeleinden.

Demirci Gym