Inschrijven / proefles

Met het verzenden van dit formulier geeft u toestemming aan sportvereniging Demirci Gym Maastricht om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank, om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van sportvereniging Demirci Gym Maastricht (dit geldt enkel voor de maandelijkse lidmaatschappen).

 

Lidmaatschap:


De afschrijving vindt plaats op iedere eerste werkdag van die nieuwe maand. Na het afnemen van een lidmaatschap kunt u uw lidmaatschap na 3 betaaltermijnen (maanden) maandelijks opzeggen. Houdt wel rekening met 1 maand opzegtermijn.

 

Proefles:

Voordat u deelneemt aan een proefles, is het verplicht (zowel voor kinderen als volwassenen) om u vooraf aan te melden via de website. Kies bij het kopje 'lidmaatschap' proefles en vul alle gegevens in. We brengen € 12,50 in rekening en verrekeningen dit bedrag met de inschrijfkosten indien u voor een lidmaatschap kiest.

 

Uitschrijven
Als u zich wil uitschrijven dient u dat per mail te doen via: demircigymmaastricht@gmail.com houdt wel rekening met de 30 dagen opzegtermijn.


Ik verklaar met Demirci Gym Maastricht een overeenkomst van lidmaatschap te zijn aangegaan en verplicht mijn maandelijks te voldoen aan de contributiebetaling (dit geldt niet voor een proefles). Ik heb geen medische aandoeningen en/of gebruik geen medicijnen die zodanig van invloed kunnen zijn dat er gezondheidsrisico’s kan ontstaan bij het volgen van de trainingen. Zowel DEMIRCI GYM MAASTRICHT als de trainers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor matëriele of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel.


Ik verklaar hierbij het bovenstaande naar waarheid te hebben ingevuld, het huishoudelijke contributie reglement en de pre-notificatie m.b.t. doorlopende Europese incasso (dit geldt alleen voor de maandelijkse lidmaatschap) van rechtspersoon Sportschool Demirci Gym.


Ik verklaar akkoord te zijn met het nemen van opnames tijdens trainingen en evenementen Deze beelden kunnen gebruik worden voor de website en eventueel social mediapagina’s van Demirci Gym.


Demirci Gym